Čip v mobilu – jak to funguje

Pro funkci čipu v mobilu je nutné mít aktivaci objednanou a zaplacenou přes Výbor.

Každá aktivace je platná pouze pro jeden telefon, je nepřenosná a zaniká například i v případě továrního resetu telefonu.

Pro funkci je nezbytná aplikace IMA Porter, která existuje jak pro Android, tak pro iPhone.

Aplikace umožňuje komunikaci se čtečkami dvěma způsoby – přes Bluetooth nebo NFC (pouze Android, prozatím).

NFC použití se nijak neliší od čipu – mobil se přiloží ke čtečce. Bluetooth vyžaduje aktivitu přes obrazovku telefonu nebo jeho aktivaci v blízkosti čtečky (experimentální).


Jak na to, krok za krokem

Nejprve obdržíte výborem vyžádaný vygenerovaný email a aktivační QR kód.

Pokud ho máte, nainstalujete si aplikaci z odkazu výše.

Aplikace je po nainstalování a otevření prázdná, neobsahuje žádné klíče.

Je nutné si nový klíč / čip přidat pomocí ikony nahoře.

Aplikace vás vyzve k vložení získaného QR kódu

Naskenujete QR kód z emailu z obrazovky počítače nebo ho můžete alternativně vybrat i uložený z galerie na mobilu.

Po úspěšné aktivaci klíče se Vám načte seznam čteček, které jsou v domě k dispozici.

Neznámená to, že ke všem máte přístupová práva. Přístup je povolen stejně jako přes klasické čipy.

V této chvíli máte prakticky hotovo a můžete otevírat mobilem.

Na Androidu stačí přiložení ke čtečce.

Na iPhonu a pro otevírání garáží Androidem to vyžaduje několik dalších kroků.
Je nutné jít na vše přes Bluetooth.

Standardní postup je takový, že otevřete aplikaci a na záložce IDENTIFIKACE se vyhledají dostupné čtečky.

Kliknutím na požadovanou čtečku je možné dané dvěře či vrata otevřít.

Alternativně je možné aktivovat Experimentální režim v Nastavení, který aktivuje čtečky automaticky, jsou-li v blízkém dosahu, tj. 2-3 metry.
Stači v dosahuje čtečky aktivovat displej telefonu.
Toto chování poměrně dost závisí na konkrétním modelu a výrobci.

Tento automatický způsob nefunguje pro čtečky u vrat.
Respektive je záměrně omezen na zcela minimální vzdálenost, aby nedocházelo k náhodnému otevírání.