Otázky a odpovědi – administrativní záležitosti

Jaké údaje SVJ eviduje a jaké musím hlásit?
Ze zákona je Vlastník povinnen nahlásit SVJ:
· vznik vlastnictví bytu – jméno a adresu
· počet osob, které s Vlastníkem sdílí domácnost
· jména a adresy nájemníků, je-li byt pronajímán

V opačném směru má Vlastník nárok, aby mu SVJ sdělilo výše uvedené informace o kterémkoliv bytě v domě.
 
SVJ eviduje i další údaje, ty už ovšem na dobrovolné bázi. Alespoň kontaktní údaje velmi doporučujeme nahlásit:
· Email(y) – velmi doporučujeme
· Telefon(y) – velmi doporučujeme
· Korespondenční adresa – doporučujeme, jinak se musíme spoléhat na údaj na katastru
· Registrace na webu

Jak se nakládá s údajem o počtu osob?
Zákon vyžaduje, aby Vlastník hlásil a SVJ evidovalo počet osob žijících v domácnosti. Z toho důvodu je nutné tyto údaje zpracovávat.

Reálně ovšem naše SVJ nemá pro tyto údaje využití, žádná služba ani záloha se podle tohoto kritéria nerozpočítává.

Potřebuji nebo jsem ztratil(a) čip / dálkový ovladač. Co dělat?
Při ztrátě / zničení / krádeži čipu nebo dálkového ovladače prosím neprodleně kontkatujte výbor, ať můžeme ztracený kus zablokovat. Žádné saknce nebo problémy nehrozí. Není nutné znát čislo čipu / ovladače, pokud víte jak byl používán, tak ho dohledáme.
 
Pokud potřebujete nové čipy nebo dálkové ovladače, kontaktujte výbor, obvykle je máme skladem. Vyjímečně nejsou k dispozici dálkové ovladače, než dorazí nová várka. Cena za čip je cca 120 korun, za dálkový ovladač cca 650 korun. Záruka na ně jakožto spotřební materiál je 6 měsíců.

Potřebuji nebo jsem ztratil klíč od kočárkárny / sportovní místnosti. Co dělat?
Pokud potřebujete klíč od kočárkárny / sportovky, ozvěte se výboru, klíče máme. Počet klíčů je usnesením Shromáždění omezen pouze na 1 kus. Je to donucovací opatření pro hlášení ztát klíčů
 
V případě ztráty je nutné okamžitě nahlásit situaci výboru, dle podepsaného předávacího protokolu. V tomto případě je výbor oprávněn, nikoliv však povinnen, účtovat Vlastníkovi náklady nutné na uvedení klíčového systému zpět do bezpečeného stavu (tj. výměnu vložky a klíčů v daném vchodě).