Požární směrnice

TypeFile NamePopisSize

pdf
Požarní Poplachová SměrniceDokument popisující, jak se mají vlastníci i návštěvníci v objektu chovat v případě, že k požáru.31.3k

Níže uvedený text je pouze informativní. Referenční znění je v dokumentu výše.

 

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

 

 

1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti občanů v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze.

 

2. POVINNOST HLÁSIT POŽÁR

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár, nebo zabezpečit jeho ohlášení. Při požáru volejte telefonní číslo: 150

V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří.

 

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

 

4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach je vyhlašován:

 • Pro občany: VOLÁNÍM HOŘÍ
 • Pro jednotku požární ochrany: na telefonní číslo 150

 

5. POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

 • Zajistit vypnutí elektrického proudu
 • Zajistit uzavření hlavního přívodu plynu
 • Zahájit hašení dostupnými prostředky

 

6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 

 • Hasiči – 150
 • Záchranná služba – 155
 • Policie ČR – 158
 • Městská policie – 156
 • Evropské číslo tísňového volání – 112
 • Poruchy plynu – 1239
 • Poruchy na veřejné části vodovodu – 840 111 112
 • Poruchy elektrického proudu – 224 915 151