Otázky a odpovědi – ekonomické záležitosti

Jaké je číslo účtu Společenství?
2700505893 / 2010

Do kdy je splatnost mměsíčních záloh a příspěvků?
Měsíční platba na účet SVJ je splatná každý 15. den v měsíci.

Jaký je variabilní symbol pro platbu?
83601<CISLO_BYTU>
CISLO_BYTU – je nutné ho zadat v délce tří číslic. Kratší čísla doplnit zepředu nulami.

Co dělat, když se mi nezdají výsledky ročního vyúčtovíní?
V případě, že máte výhrady k ročnímu vyúčtování, máte na řešení 3 týdny. Prosíme však o to, abyste případné výhrady uplatnili co nejdříve.

Doporučujeme postup v následujících krocích:

· Porovnat vyúčtování s tím, z předchozího roku. A pokud si neumíte změny vysvětlit, pokračovat dál.
· Kontaktujte členy výboru s žádostí o vysvětlení. Vyúčtování je obvykle správně, jen je někdy zapotřebí dodatečná informace.
· Pokud jste stále přesvědčeni, že je vyúčtování špatně podejte reklamaci. Ideálně paralelně na výbor i přímo na účetní. Stačí emailem.

Jak se rozúčtovávají energie – voda a teplo?
Studená voda je snadná. Na základě faktur z patního vodoměru pro celý dům se rozúčtuje spotřeba jednotlivým bytům poměrově dle jejich bytových vodoměrů studené vody.

Teplá voda má účtování složitější. Na základě faktur z patního vodoměru pro celý dům se rozúčtuje spotřeba vody k ohřevu jednotlivým bytům poměrově dle jejich bytových vodoměrů teplé vody.
Dále jsou náklady na ohřev vody dle faktur od Pražské teplárenské rozděleny následovně. 30 % nákladů na ohřev se rozúčtuje jako fixní náklady podle plochy bytů. Zbylých 70 % nákladů se rozúčtuje poměrově podle bytových vodoměrů teplé vody.

Teplo je nejsložitější. Na základě faktur od Pražské teplárenské se rozúčtuje 30 % nákladů podle vytápěné plochy (započítávají se jen místnosti s topnými tělesy).
Zbylých 70 % procent se rozúčtuje poměrově podle náměrů bytových kalorimetrů.
Tím to ale nekončí. Následně se každému spočítá průměr nákladů na 1 metr čtvereční. Pokud je tato hodnota mimo rozmezí +100 % / -20 % od průměru celého domu, musí se provést korekce tak, aby všechny byty byly v daném rozmezí.