Otázky a odpovědi – prodej a koupě bytu

Co potřebuji před samotným prodejem?
Ze zákona je povinné přiložit už k inzerátu Průkaz energetické náročnosti budovy. V sekci Dokumentů jsou energetické štítky ke stažení.

Dále může zájemce o koupi požadovat potvrzení o bezdlužnosti vůči SVJ. Na požádání ho SVJ / správcovská firma vystaví.

Co musím vyřídit se Společenstvím (SVJ)?
Vůči SVJ jde s jednou vyjímkou pouze o informační povinnosti:
· Oznámit prodej bytu, ideálně předem
· Nahlásit novou korespondenční adresu. Budeme ji ještě potřebovat na vyúčtování za aktuální rok.
· Vrátit klíč od kočárkáren / sportovních místností. Nepředávat novému majiteli!

Co zařídit při přejímce bytu novým majitelem?
Kromě kontroly vybavení a technického stavu bytu je žádoucí provést následující kroky s ohledem na energie:
· Odečíst stav vodoměru/ů studené vody – v některých bytech je druhý v kuchyni
· Odečíst stav vodoměru/ů teplé vody – v některých bytech je druhý v kuchyni, častěji než vodoměr studené vody
· Odečíst stav kalorimetru (měření tepla)
· Zajistit převod smlouvy na elektřinu na nového majitele

Co musím vyřídit se správcovskou firmou?
Přímé povinnosti nemáte a může je na Vaši žádost udělat SVJ, ale je pohodlnější domluvit se přímo s účetní SBD Praha:
· Oznámit prodej bytu a nového majitele.
· Nahlásit novou korespondenční adresu původního majitele.
· Předat účetní protokol se stavem energií. Měl by být podepsaný oběma stranami.

Co mám udělat jako nový majitel?
Určitě musíte oznámit Společenství, že jste se stal(a) vlastníkem.

Plus některé další úkony:
· Oznámit nabytí bytu Společenství.
· Oznámit nabytí bytu správcovské firmě – mělo by být už zařízeno dříve.
· Nahlásit Společenství počet osob trvale obyvající byt.
· DOPORUČUJEME – Nahlásit email a telefon kvůli snazší komunikaci
· DOPORUČUJEME – Registrace na webu pro přístup k dokumentům
· DOPORUČUJEME – Zkontrolovat počet obdržených čipů a dálkových ovladačů s evidencí SVJ
· VOLITELNĚ – Vyzvednout si klíče od kočárkárny a sportovní místnosti

A jakožto uvědomělý vlastník alespoň zběžně nastudovat základní dokumenty – Prohlášení vlastníka, Stanovy, Domovní a Provozní řád 🙂