Poruchy a opravy

Blokové čištění komunikací v areálu

Dne 6. 6. 2018 proběhne v ulicích areálu blokové čištění komunikací.

Ulice:    Marie Podvalové, Blachutova, Hakenova, Marty Krásové

Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a svá vozidla na uvedený termín přeparkovali.

Podrobnější informace: zde