Dění v areálu

Fotbalové hříště u točny

Na přelomu září a října začne oprava fotbalového hřiště u točny autobusu. Detaily od radnice v článku.


Za cca 10-14 dní bude zahájena oprava (výměna) povrchu na fotbálkovém hřišti vedle konečné „stošesatřicítky“. Po dohodě s dodavatelem (firma Sibera System z Brandýsa nad Labem) a subdodavatelem zemních prací bylo domluveno, že zemní práce se provedou z důvodu počasí v cca měsíčním předstihnu před stavbou umělého trávníku, který zde bude místo dnes udusané hlíny. Důvodem je to, aby se v říjnu za předpokládaného horšího počasí neznečisťovaly komunikace a nerozjezdil a nezničil se tolik okolní terén. Tato volba nicméně přinese o cca 4 týdny delší uzavírku hřiště, protože celková doba výstavby bude zahrnovat také cca 4 týdenní prodlevu, kdy se na hřišti nebude dít z hlediska stavebních prací žádná činnost.

Omlouváme se tedy tímto za dočasné uzavření fotbálkového hřiště a i za technickou přestávku, jejíž cílem je eliminovat vícenáklady na úpravu okolního terénu. Na konci listopadu a tedy pro příští sezónu bude hřiště připraveno s novým umělým trávníkem a novým lajnováním. Zastupitelstvo rozhodlo o alokaci částky na příslušnou kapitolu, ze které je hrazena oprava, v březnu tohoto roku v rámci schvalování rozpočtu, následně probíhal výběr vhodné firmy a v červnu Rada městské části odsouhlasila výběr firmy a pověřila starostu a mou osobu podpisem smlouvy. V červenci byla podepsána smlouva na zhotovení tohoto díla. Celková cena opravy povrchu hřiště bude činit 510.232 Kč.

Děkujeme za pochopení.