Oznámení

Zákaz odkládání odpadů mimo sběrné nádoby

Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby a znečišťování stanoviště sběrných nádob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.  Objemný odpad lze odložit ZDARMA ve sběrných dvorech.

Upozornění MHMP: http://cakovice.cz/7198_Upozorneni-MHMP